mała ojczyzna

Sołectwa, które brały udział w projekcie "Turniej Sołectw połączony z dożynkami parafialnymi"
 

więcej informacji o projekcie

Czernikowo

 

Sołectwo Czernikowo położone jest w północno-zachodniej części gminy, przy trasie krajowej nr 10, 27 km od Torunia. Czernikowo jest siedzibą władz samorządowych oraz stanowi centrum kulturalno-oświatowe (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące oraz biblioteka) i handlowo-usługowe (liczne sklepy i zakłady usługowe) gminy. Tutaj mieszczą się najważniejsze instytucje w gminie: Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, dwa ośrodki zdrowia, Kujawski Bank Spółdzielczy, Urząd Pracy oraz Kościół Parafialny.

Poza tym w Czernikowie działa wiele organizacji społecznych: Koło Gospodyń Wiejskich,

Klub Seniora oraz Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż˝-nie”. To tutaj znajduje się powstały z okazji 700 – lecia park, będący idealnym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców i osób przyjezdnych. W 2009r. Czernikowo obchodził swoje 700 – lecie.

Wieś Czernikowo jest najludniejszą miejscowością w gminie.

Pomimo dużej liczby gospodarstw rolnych (ok. 140), Czernikowo nie jest typową miejscowością rolniczą.

W Czernikowie można znaleźć wiele obiektów zabytkowych, do których należą:

  • Kościół parafialny rzymsko – katolicki p.w. Św. Bartłomieja, wzniesiony prawdopodobnie przez biskupów płockich około 1370 r., wpisany w 1981 r. do rejestru zabytków;
  • plebania zbudowana około poł. XIX w.;
  • cmentarz przykościelny, grzebalny do XIX w., na którym można odnaleźć inskrypcje nagrobne z około 2 poł. XVI i pocz. XVII w.;
  • cmentarz katolicki grzebalny, założony około poł. XIX w.;
  • kapliczka przydrożna wystawiona po 1945r. oraz krzyż – pomnik z 1946r.

 

Ludność: 3045

Powierzchnia: 937 ha

 

więcej

 


 

Jankowo
 

Wieś - sołectwo położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Lipno.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa włocławskiego.

Obszar typowo rolniczy i leśny.

Miejscowość należy do parafii rzymsko-katolickiej w Suminie. W naszym sołectwie działa OSP.

W roku 1871 powstała w Jankowie szkoła, skromny drewniany budynek kryty słomą. Szkoła znajdowała się przy skrzyżowaniu dróg z Lipna do Sumina i z Jankowa w kierunku Kiełpin.

Po 1924 roku wynajęto jeszcze lokal u Wincentego Wojciechowskiego, aby uzyskac drugą izbę lekcyjną. W 1930 roku powstał nowy budynek szkoły na pograniczu Jankowa i Trzebiegoszcza. Były tam dwie sale lekcyjne i dwa mieszkania dla nauczycieli.

W czasie II Wojny Światowej przez 2 lata szkoła była nieczynna, później uczyła się tam młodzież Niemiecka. Po zakończeniu wojny w 1945 roku ponownie rozpoczęto nauczanie.

W 1961 roku rozbudowano szkołę, było sześć izb lekcyjnych. Następne rozbudowy miały miejsce w 1971 roku i w latach 1983-85.

W 1996 roku została zmieniona nazwa Szkoły Podstawowej w Jankowie na Szkołę Podstawową w Trzebiegoszczu. Od 2002 roku szkoła nosi imię patrona Jana Kochanowskiego.

 

Jankowo - wiecej

 


 

Kiełpiny, Makowiska

 

Makowiska i Kiełpiny leżą w zachodniej części gminy Czernikowo w powiecie toruńskim, województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsi osadnicy to protestanci, emigrujący w wyniku prześladowań religijnych, z zachodnio-północnej Europy. Po II wojnie światowej zamieszkane przez ludność ze wschodnich rubieży Polski. Do czasów dzisiejszych zachowały się chaty dawnych kolonistów z poł. XIX w. drewniane, z częścią mieszkalną i inwentarską.

Obszar typowo rolniczy i leśny.

Obie miejscowości należą do parafii rzymsko-katolickiej w Suminie. W Makowiskach znajduje się dawny kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Króla, obecnie filialny parafii Sumin. Wybudowany w 1930 r. według projektu inż. arch. Teodora Burszego, z cegły, otynkowany, eklektyczny. Wzniesiony na rzucie litery „T”. Wieża o wysokości 28 metrów.

Na tym terenie istnieje dawny cmentarz ewangelicki założony w poł. XVIII w. Rozplanowany na rzucie trapezu. Wypełniony mogiłami, metalowymi obejściami grobów, żeliwnymi krzyżami, stelami, tumbami i płytami. Zadrzewiony dębami, bukami, lipami i kasztanowcami. Częściowo odrestaurowany przez Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie. Obecnie pod opieką uczniów Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

Szkoła podstawowa powstała w końcu XVIII w. i była ewangelicką szkołą wyznaniową  (budynek drewniany w pobliżu cmentarza), po spaleniu w 1875r. ceglany, zachowany do dzisiaj. Po 1945r siedzibą szkoły stał się dom dawnej pastorówki. W 1992 r. szkoła znalazła swoją siedzibę w nowym, nowoczesnym budynku, w którym funkcjonuje do dzisiaj.

Ważne daty w rozwoju miejscowości: budowa kolei 1926r. elektryfikacja - 1965r. melioracja ok.1970-71r. pierwsza droga asfaltowa Osówka – Wola - 1980r, wodociąg - 1995r. telefonizacja - 2000r.

 

Makowiska

Ludność:         318

Powierzchnia: 581 ha

 

Kiełpiny

Ludność:         360

Powierzchnia: 2.370 ha

 

Makowiska - więcej                                                         Kiełpiny - więcej

 


 

Steklin

 

Sołectwo Steklin jest położone w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie toruńskim, na terenie gminy Czernikowo. Składa się z czterech miejscowości: Steklina, Ograszki, Steklina-Kolonii oraz Szkleńca.

Początki osadnictwa zostały odkryte w okolicach Jeziora Steklińskiego. Pochodzą one  z epoki kamiennej (mezolitu ok. 8000 – 4200 lat p.n.e.). Pierwsza informacja o Grodzie w Steklinie pochodzi z 1065 r. W drugiej połowie XII w. funkcjonowała podgrodowa osada, która prawdopodobnie dała początek wsi. Przed 1335 r. wieś była własnością Krzyżaków. Już w XVI w. wieś dziedziczona była przez wiele rodzin. Według dokumentów, w 1686 r. istniał tu skromny dwór. Obecnie istniejący budynek wybudowano w XIX wieku dla rodziny Zielińskich herbu Świnka.

Sołectwo posiada wiele ciekawych miejsc i obiektów, takich jak: figurka w Ograszce z około 1945r., figurka w Steklinie, dziewiętnastowieczny dworek, przy którym znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 8 ha. W parku tym znajdują się 52 gatunki drzew i krzewów, w tym 13 odmian spoza granicy kraju oraz spichrz z 1913 r.

Ciekawym miejscem, zarówno do wypoczynku jak i wędkowania, jest polodowcowe Jezioro Steklińskie. Ma ono około 8 km długości i 9 m głębokości.

W Steklinie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. W jej murach  już od czasów II Wojny Światowej uczy się i wychowuje wielu naszych najmłodszych mieszkańców.

Od zakończenia wojny w Steklinie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, natomiast od 2002 roku działa Ludowy Zespół Sportowy.

 

Sołectwo zamieszkuje 1126 mieszkańców. Ludność poszczególnych wsi wchodzących w skład sołectwa:

Steklin – 650 mieszkańców

Steklin – Kolonia – 91 mieszkańców

Szkleniec – 68 mieszkańców

Ograszka – 317 mieszkańców

 

Powierzchnia sołectwa: 1134 ha.

 

Steklin - więcej

 


 

Sumin

 

Sumin jest wsią położoną na ziemi dobrzyńskiej, w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie lipnowskim, gminie Kikół. W drugiej połowie XIV i w początkach XV wieku istniał tutaj gród obronny ulokowany na zachodnim brzegu Jeziora Sumińskiego, w obrębie starego parku. W  końcu XV w. obiekt został spalony lub porzucony. Obecnie cały nasyp jest zalesiony i zakrzewiony.

            W 1325 roku erygowano we wsi kaplicę, której fundatorem był Franciszek Schenko. W 1818 r. kościółek uległ zniszczeniu oraz częściowej rozbiórce. Obecnie kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Neogotycki, na zrębie murów gotyckich. Zbudowany na rzucie prostokąta, trójprzęsłowy, z kwadratową wieżą od zachodu i nowszą zakrystią. Wewnątrz stropy płaskie. W wejściu do zakrystii późnogotycki portal z XV lub początku XVI wieku, zamknięty półkoliście. W ścianie w grubości murów pierwotne schody prowadzące na wieżę i strych. Wystrój i wyposażenie barokowe. Obok kościoła znajdowała się dzwonnica wzniesiona w XIX w. o drewnianej konstrukcji słupowo – ramowej, obecnie murowana .

Na cmentarzu parafialnym znajduje się pomnik poświęcony ofiarom mordu hitlerowskiego – mieszkańcom wsi.

Jedną z atrakcji jest Jezioro Sumińskie zajmujące powierzchnię 129,5 ha. Jezioro posiada dwie niewielkie wyspy o łącznej powierzchni ok. 0,2 ha. Średnia głębokość wynosi 4,2 m. Otoczenie jeziora stanowią grunty rolne. Pod względem rybackim jest to jezioro sandaczowe. W odłowach występują sandacz, szczupak, lin karaś, okoń, leszcz, karp i płoć.

 

Ludność 477 mieszkańców.

 

Sumin - więcej

 

Skontaktuj się z nami