o stowarzyszeniu

Z inicjatywy mieszkańców wsi Makowiska i Kiełpiny powstało w czerwcu 2011r. stowarzyszenie „Razem łatwiej”. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest integracja i rozwój miejscowej społeczności. Plan pracy zakłada podejmowanie różnorodnych działań wspierających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze pomocowym, edukacyjnym i integracyjnym. Do tej pory, chociaż minęło kilka miesięcy, udało nam się zorganizować pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, zabawy taneczne, koncerty słowno-muzyczne. Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, wyzwoliły aktywność wielu mieszkańców, połączyły we wspólnej pracy i zabawie.

 

 


 

Zarząd stowarzyszenia

 

Graczyk Mirosław      - przewodniczący

Rogowska Wanda    - wiceprzewodnicząca

Ostrowska Marianna    - wiceprzewodnicząca

Buczkowska Elżbieta - skarbnik

Graczyk Hanna      - sekretarz

 


 

Komisja Rewizyjna

 

Buczkowski Mirosław

Polanowski Dawid

Rybicka Jolanta

 

 


 

Członkowie

 

Buczkowski Mirosław

Buczkowska Elżbieta

Celmer Hanna                 

Chrobak Jolanta  

Graczyk Hanna

Graczyk Mirosław

Jastrzębska Dorota

Jastrzębski Mariusz

Lipińska Elżbieta             

Maciejewska Elżbieta

Polanowski Dawid

Rogowska  Wanda

Rybicka Jolanta

Rzymkowska Beata

Szymańska Jadwiga

Szymborska Dorota

Oklińska Maria

Okliński Czesław

Ostrowska Marianna

Wieczorek Bożena

Wieczorek Jan

 


 

Statut stowarzyszenia                 

 Rachunek stowarzyszenia   05 9537 0000 2003 0033 4844 0001

 

 

Skontaktuj się z nami