projekty

"Z ekologią za pan brat -  pokoleniowo"

 

Cel projektu: 

Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczo-społecznym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem poprzez pogadankę z leśniczym, wyjazd integracyjny i pobyt w lesie. Uwrażliwienie na współzależność między człowiekiem i środowiskiem – pokaz filmu edukacyjnego. Praktyczne wykorzystanie „darów lasu” – przygotowanie i degustacja potraw. Kształcenie świadomości ekologicznej poprzez właściwe segregowanie odpadów – przedstawienie. Uświadomienie potrzeby oszczędzania i wielokrotnego wykorzystania materiałów – prace konkursowe – zabawki z surowców wtórnych, pokaz mody ekologicznej. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, wzajemnego szacunku oraz pracy w grupie poprzez organizację konkursu wiedzy i praktycznego.

 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Makowiskach i dofinasowany ze środków powiatu toruńskiego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.

 

Wartość projektu            – 4 424,96

Dofinansowanie  z powiatu toruńskiego      – 3 900,00

 


 

„Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, utworzenie strony internetowej oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy pt. „Turniej sołectw”, promujących lokalne tradycje”

 

Cel projektu:

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, utworzenie strony internetowej oraz organizacje i przeprowadzenie imprezy pt.: "Turniej sołectw", promujących lokalne tradycje.

 

Projekt realizowany był w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wartość projektu            – 18.597,00

Dofinansowanie  z PROW          –  13.017,90

 

więcej informacji

 


 

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Makowiskach oraz organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych dla lokalnej społeczności”

 

Cel projektu:

Podnoszenie jakości życia oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Makowiskach oraz organizację zajęć sportowo - edukacyjnych dla lokalnej społeczności.

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wartość projektu            – 12.533,12

Dofinansowanie  z PROW        –   8.773,18

Skontaktuj się z nami