Steklin

Materiał konkursowy zebrany w ramach projektu „Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, utworzenie strony internetowej oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy pt. „Turniej sołectw”, promujących lokalne tradycje”

Projekt realizowany był w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Konkurs fotograficzny

 

Zdjęcia w ramach konkursu fotograficznego wykonane przez mieszkańców - amatorów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: obiekty, środowisko, ludzie.

 

zdjęcia konkursowe

 


 

Wiersz o swojej miejscowości

 

W Czernikowie taka wieść płynie,
że Steklin to największe sołectwo w gminie.
Mówią o nas rolnicy bogaci,

a my jeszcze musimy do produkcji dopłacić.
Oj mieszkańcy  Czernikowa! Myślicie, że my lepiej jadamy?
Powiem szczerze, ledwie koniec z końcem składamy.
Chcąc mieć traktor, węgiel i te nowe pługi,
staramy się przeżyć, mając w banku cholerne długi.
My mieszkańcy Steklina liczyć trochę umiemy,
żywiec w skupie tyle co ,kości w sklepie, tego nie rozumiemy.
Radni drodzy miejcie w sercu trochę  litości,
Nie każcie obiadów nam gotować z kości.
Nasza kraina na wschód od Czernikowa się  rozciąga,
każdy kto przez nią przejeżdża z ciekawości się rozgląda.
Kraina gdzie wszystko zdrowe i zielone,
Gdzie rosną owoce i warzywa nieskażone.
Krowy co dzień na pastwisku trawkę jedzą,
A kury w kurnikach na grzędach siedzą.
Nie ma tu tłumów i hałasu,
smrodu brudu, lecz jeziora pola i trochę lasów,
Choć w gminie nie jedno mamy sołectwo,

To my o sobie zawsze dobre dajemy świadectwo!

                   

                                          Wiesław Ziółkowski, Ewelina Sulińska

 


 

Hobby

 

Brzustewicz Grażyna

 

   

 

Grąbczewska Krystyna

 

 

 

Stogowska Irena

 

     

 

Śmiechowska Maria

 

     

 

Zyglarewicz Adam

 

 

Skontaktuj się z nami