Turniej sołectw

Projekt: „Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, utworzenie strony internetowej oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy pt.: "Turniej sołectw", promujących lokalne tradycje.”

 

Operacja polega na przeprowadzeniu szeregu działań zmierzających do:  zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez odkrycie i przypomnienie zapomnianych tradycji i zwyczajów, odkrycia lokalnych talentów i osobowości, oraz promocję dobra kulturowego Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Działania:

zebranie informacji od mieszkańców sołectw (Makowiska, Kiełpiny, Steklin i Czernikowo z gminy Czernikowo, sołectwo Sumin i Jankowo z gminy Kikół) w zakresie tradycji, obrzędów, historii oraz dawnych zawodów, charakterystycznych dla tej części Ziemi Dobrzyńskiej. Odszukanie ciekawych osób, które w dalszym ciągu zajmują się tradycyjnymi zajęciami i przekonanie ich do zaprezentowaniu swoich talentów,

 

opracowanie tablic informacyjnych o poszczególnych sołectwach, które podniosą wartość turystyczną tego terenu oraz przyczynią się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego,

 

utworzenie strony internetowej,

 

organizacja festynu „Turniej sołectw” w ramach dożynek parafialno – sołeckich.

 


 

Zebrane informacje

 

Zebrane informacje od mieszkańców pozwoliły na przygotowane materiału, który wykorzystany został w ramach "Turnieju sołectw", opracowania tablic informacyjnych jak i prezentacji na niniejszej stronie internetowej. 

 


 

Tablice informacyjne

 

W ramach projektu opracowano cztery tablice informacyjne, które zostały umieszczone w miejscach publicznych.

 

Tablica informacyjna o sołectwie Czernikowo - umieszczona przy Szkole Podstawowej w Czernikowie.

 

Tablica informacyjna o sołectwie Kiełpiny i Makowiska - umieszczona przy Szkole Podstawowej w Makowiskach.

 

Tablica informacyjna o sołectwie Sumin - umieszczona przy kościele parafialnym w Suminie.

 

Tablica informacyjna o sołectwie Steklinie - umieszczona przy Szkole Podstawowej w Steklinie.

 


 

Turniej sołectw

 

Podczas turnieju zorganizowano kilkanaście konkurencji, w których wzieły udział reprezentacje poszczególnych sołectw. Rywalizacja obejmowała m.in. konkursy kulinarne, artystyczne, historyczne, konkurs fotograficzny oraz wieńców dożynkowych. Oprócz dyplomów i pucharów wszystkie sołectwa wzbogaciły się o ogromną wiedzę o swojej miejscowości oraz pasjach i zainteresowaniach swoich mieszkańców, często odkrywając ukryte talenty.

 

Każde sołectwo przygotowało własne stoisko na którym zgromadziło materiał konkursowy jak i materiały promujące sołectwo - zdjęcia stoisk poszczególnych sołectw

 

Prezentacja w każdej konkurencji podlegała ocenie jurorów. Poszczególne ocenione konkursy to:

 

- najciekawsze wydarzenie z przeszłości,

- ciasto domowe - prezentujące stare, często zapomniane przepisy,

- potrawa z dzieciństwa,

- nalewka domowa,

- konkurs fotograficzny o tematyce środowisko i ludzie,

- hobby,

- piosenka biesiadna,

- ciekawostki  z sołectwa,

- zabawa z dzieciństwa,

- wiersz o swojej wsi,

 

Materiał konkursowy zamieszczono na podstronach poszczególnych sołectw - mała ojczyzna

 

W ramach "Turnieju sołectw" przeprowadzono także konkurs wieńców dożynkowych - zdjęcia wieńców dożynkowych

 

Podczas Turnieju zaprezentowały się zespoły: „Jutrzenka” KGW w Czernikowie, Klubu Seniora „Radość”, kapela ludowa „Dolina Drwęcy” z Lubicza. Niezapomnianych wrażeń artystycznych dostarczyły utwory wykonane przez Alicję i Aldonę Tarnowskie z Kiełpin.

Największą atrakcją były pokazy sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego. Niektórzy po raz pierwszy mogli zasiąść w wojskowych pojazdach, a najmłodsi, oprócz dmuchanych zamków i sprzętu wojskowego, mieli możliwość bycia chociaż przez chwilę strażakiem. Nie zabrakło także chętnych do udziału w konkursach dożynkowych.


W trakcie imprezy zapewniono uczestnikom wyżywienie, m.in. grochówka i napoje.

 

więcej zdjęc w galerii

 

Skontaktuj się z nami